BD-Totaal

BD-Totaal distributiecentrum in Houten

Organic Foodservice voor horeca, catering en zorg

Werkwijze

Algemeen

Leveringen van BD-Totaal gaan op rolcontainers met gekoeld transport naar de afnemers toe.
De vrachtauto moet voor de deur kunnen lossen.
De rolcontainers worden bij de klant achtergelaten en bij de volgende levering mee teruggenomen.
Het statiegeld van de rolcontainer(s) (á € 150.-) wordt op de factuur berekend. Bij de volgende levering worden de containers mee retour genomen en gecrediteerd op de factuur.

Hoe te bestellen

Webshop
Bij BD-Totaal kunt u in de webshop 24/7 uw bestelling plaatsen. Prijzen in de webshop zijn onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen en gewichten. De prijs op de afleverbon is de uiteindelijk te factureren prijs.

Bestel schema
De bestelling moet UITERLIJK bij ons binnen zijn zoals aangegeven op onderstaand schema.

Besteld:                       maandag vóór 11 uur
Levering:                     woensdag (afhankelijk van uw vestigingsplaats)

Besteld:                       dinsdag vóór 11 uur
Levering:                     donderdag (afhankelijk van uw vestigingsplaats)

Besteld:                       woensdag vóór 11 uur
Levering:                     vrijdag (afhankelijk van uw vestigingsplaats)

Besteld:                       donderdag vóór 11 uur
Levering:                     maandag (afhankelijk van uw vestigingsplaats)

Besteld:                       vrijdag vóór 11 uur
Levering:                     dinsdag (afhankelijk van uw vestigingsplaats)

                                                    
De leverdag is afhankelijk van uw vestigingsplaats en wordt in overleg met BD-Totaal vastgesteld.

Eigen bestellijst
Als u regelmatig een bestelling plaatst bij BD-Totaal kunt u een favorietenlijst aanmaken en/of uw bestelhistorie raadplegen, waardoor u eenvoudig een nieuwe bestelling kunt samenstellen. Deze persoonlijke bestellijsten kunnen ook uitgeprint worden.

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Bezorgbijdrage
Bestellingen > € 400,-                          bezorgbijdrage  € 5,-.
Bestellingen    € 300,- tot € 400,-   bezorgbijdrage € 15,-.
Bestellingen    € 200,- tot € 300,-   bezorgbijdrage € 25,-
Bestellingen < € 200,-                          bezorgbijdrage € 50,-

Bij jaarafname > €50.000,- worden aparte afspraken gemaakt.

Afstapelen
Voor het afstapelen van de goederen van de container kunnen €15,- afstapelkosten in rekening worden gebracht.

Afhalen
Het is mogelijk uw bestelling zelf af te halen in Houten.

Reclameren
Alle reclamaties moeten binnen 24 uur na ontvangst van de goederen zijn ingediend bij BD-Totaal.
Uitsluitend na overleg met een medewerker van BD-Totaal is het mogelijk om onaangebroken omdozen ruim binnen de houdbaarheidsdatum retour te zenden.
BD-Totaal stelt hiervoor een retourbon op die de chauffeur bij zich heeft bij de volgende levering. Zonder retourbon worden er geen goederen door de chauffeur mee terug genomen.
Indien een artikel teveel of verkeerd is besteld geldt het volgende als uitgangspunt:
-           20% van het bestelde aantal omdozen wordt voor 90% gecrediteerd
-           Als er meer dan 20% wordt geretourneerd, wordt alles voor 80% gecrediteerd.
In verband met de voedselveiligheid kunnen vers en diepvries producten niet worden geretourneerd.

Kortingsacties
Kortingsacties gelden niet in combinatie met andere kortingen.

Emballage
Retouremballage moet vergezeld gaan van een emballagebon. Deze bonnen (emballageblok) kunt u bij ons bestellen met art.nr 88250. Retouremballage dat niet op deze bon staat vermeld, wordt door BD-Totaal niet in behandeling genomen. De emballage wordt door BD-Totaal gecontroleerd. De uitkomst van deze controle wordt gecrediteerd.

Betaling 
Leveringen geschieden uitsluitend onder automatische incasso. Facturen worden vijf dagen na factuurdatum automatisch geïncasseerd.
Storneringen van factuurbedragen kan leiden tot uitstel van vervolgleveringen. Tevens wordt er € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij in gebreke blijven van betaling door de afnemer, is BD-Totaal gemachtigd het openstaande bedrag langs gerechtelijke weg, eventueel door middel van een incassobureau te vorderen. Alle bijkomende kosten, inclusief de wettelijke rente zijn voor rekening van de in gebreke zijnde partij.

Kopiefacturen
Het verstrekken van kopiefacturen kan worden belast met €5,- administratiekosten per factuur.

Alle prijzen zijn ex BTW en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen.