BD-Totaal is steeds actief op zoek naar leveranciers zo dicht mogelijk bij huis. Zo willen we de voetafdruk van de verkochte producten zo klein mogelijk houden en de biodiversiteit in eigen omgeving te stimuleren. Tijdens onze zoektocht zijn we in contact gekomen met Frank van den Berg van Tuinderij de Landouw in de Glind. De Glind ligt ongeveer 35 km bij Houten vandaan, vlak bij de provinciegrens van Utrecht en Gelderland.

De Glind is een klein, groen dorp met de bijnaam ‘Jeugddorp’, omdat er al meer dan 100 jaar uithuisgeplaatste kinderen worden opgevangen door de Rudolphstichting. Zo’n 120 kinderen en jongeren vinden in De Glind een veilig thuis in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het dorp. De Rudolphstichting verpacht ook landerijen in De Glind. Enige tijd geleden besloot de stichting dat een deel van die landerijen biologisch bebouwd moest gaan worden. Eén van de pachters van het land van de Rudolphstichting is de gepassioneerde biologische tuinder Frank van den Berg. Frank heeft een opleiding aan de Hogere Agrarische School in Den Bosch gedaan en vervolgens veel ervaring opgedaan met groenteteelt op Boerderij ’t Paradijs in Barneveld. Nu pacht hij in De Glind 10 hectare grond. Vanaf 2017 is de grond in transitie geweest naar biologische landbouw en inmiddels is het Skal certificaat behaald. Nog niet alle grond is in gebruik voor groenteteelt maar dit zal stapsgewijs steeds meer worden. BD-Totaal heeft afspraken gemaakt met Frank over de afname van (om te beginnen) 30 soorten groentes in het komend seizoen. Zo helpen we elkaar en dragen we samen bij aan een beter milieu! Houd de naam Landouw dus goed in de gaten in onze webshop. Je zal zien dat er steeds meer groentes van dit mooie bedrijf in ons assortiment zullen verschijnen.