In onze webwinkel zie je per product onder Kwaliteit één van de volgende keurmerken staan: BIO, EKO of DEM. Omdat misschien niet voor iedereen duidelijk is wat de verschillen tussen deze drie keurmerken precies zijn, zetten we ze hier op een rij.

BIO zijn alle biologische producten die geproduceerd, verhandeld en opgeslagen worden volgens de door de Europese Unie vastgelegde richtlijnen voor biologische landbouw en voedselproductie. In onze nieuwsbrief van week 22 hebben we die richtlijnen samengevat. Om te laten zien dat een product biologisch is, moet het verplicht het Europese keurmerk (het 'groene blaadje') dragen. In Nederland controleert Skal Biocontrole, een onafhankelijk toezichthouder, of biologische producten echt biologisch zijn.

EKO is het keurmerk voor biologische producten die nóg schoner, natuurlijker, eerlijker en diervriendelijk geproduceerd zijn dan de Europese wetgeving voorschrijft. Het EKO-keurmerk is een onafhankelijke private stichting zonder winstoogmerk die in 2012 is opgericht. Producenten moeten biologisch gecertificeerd zijn en elk jaar nieuwe aanvullende inspanningen verrichten op het gebied van duurzaamheid (wat betreft verpakkingsmateriaal, energieverbruik, enz). EKO certificeert ook winkels en horeca.

DEM staat voor Demeter en is het internationale kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding. Biologisch-dynamisch werkende boeren en tuinders voldoen aan de wettelijke biologische eisen en daarbovenop aan specifieke Demeter eisen voor dierenwelzijn, bodemkwaliteit, natuur en landschap (o.a. 10% biodiversiteit en de laagste mestgift) en het voor zover mogelijk, sluiten van kringlopen voor mest en voer. Het meeste veevoer wordt op het eigen bedrijf verbouwd. Ter ondersteuning van levenskrachten gebruiken biodynamische boeren speciale preparaten. Ook voor de verwerking bestaan aanvullende regels voor behoud voedingskwaliteit (o.a. niet homogeniseren van melk). Demeter producten zijn te herkennen aan het oranje logo.