De Overstapweken

Het nieuwe jaar is net begonnen en voor veel mensen is dat de tijd van goede voornemens. De campagne De Overstapweken sluit hier mooi bij aan. De boodschap is simpel: ‘Stap over op biologisch eten’. Door te kiezen voor biologisch voedsel doen consumenten niet alleen iets goeds voor zichzelf, maar ook voor de wereld! Dieren kunnen lekker naar buiten, rond biologische bedrijven is een grotere biodiversiteit en de biologische boer gebruikt alleen natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen om maar een paar redenen voor de keuze voor bio te noemen. Nu wist je dat waarschijnlijk allemaal al, want anders zou je niet inkopen bij BD-Totaal, maar ken je deze vijf feitjes over bio ook? Leuk voor jezelf om te weten, maar wellicht ook goed om anderen mee over de streep te trekken!

1. Op biologische landbouwbedrijven komen 25% meer vogels en 3x zoveel vlinders voor als gevolg van het niet gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen, het toepassen van natuurlijke bemesting en vruchtwisseling en minder intensief gebruik van het land. Ook komen er veel insecten en andere ongewervelden zoals wormen op biologische landbouwgrond af en deze vormen belangrijk voedsel voor vogels.
2. Sneeuw blijft korter liggen op biologische  landbouwgrond door het actievere bodemleven met meer bodemdiertjes als wormen en insecten als het gevolg van het gebruik van natuurlijke mest. Dit actiever bodemleven leidt tot meer warmte, waardoor sneeuw op de landbouwgrond eerder smelt. Een actief bodemleven zorgt voor het omzetten van mineralen in voedingsstoffen die de plant kan opnemen. Dus dat is weer lekker voor je groente.
3. Een derde van al het eten op aarde is afhankelijk van de bestuiving door bijen omdat bijen gewassen bestuiven en ervoor zorgen dat planten evolueren en zich voortplanten. Helaas gaat het de laatste jaren erg slecht met de bijen. Biologische landbouw draagt bij aan minder bijensterfte door een grotere biodiversiteit op het bedrijf, bijvoorbeeld door bloemen te zaaien langs de akkerranden en doordat er geen chemische middelen worden gebruikt.
4. Een biologische kip heeft maar liefst 4 vierkante meter buitenruimte en dat is echt veel, zeker als je het vergelijkt met de regels voor kinderdagverblijven. Daar is de regel dat elk kind minimaal 3 vierkante meter buitenspeelruimte moet hebben. In de binnenstallen van de kippen ligt altijd stro en ze kunnen altijd (als het weer het toelaat) naar buiten. Dit geldt overigens voor alle biologisch gehouden dieren.
5. In Zweden en Oostenrijk is al bijna 20% van de landbouw biologisch en ook in Nederland groeit de hoeveelheid biologische landbouwgrond. De biologische landbouwgrond nam in 2016 over de hele wereld toe met 15%, en de verwachting is dat deze groei alleen maar verder doorzet. Dat gaat dus de goede kant op!